Tarihçe

5018 sayılı Kanun gereğince Üniversitemize tahsis edilen 3 adet iç denetçi kadrosuna 2007 yılında 3 adet iç denetçi ataması yapılmış ve görevlerine başlamışlardır. 

İç Denetim Birimi 20.02.2014 tarihinde İç Denetim Birimi Başkanlığı olarak yapılandırılmış olup, İç Denetçi Şakir TEKİN 21.02.2014 tarihi itibariyle Rektörlük Makamı Oluru ile İç Denetim Birimi Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

İç Denetim Birimi Başkanlığı Rektörlük binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.